2 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Om Dykeriet

Dykeriet drivs av Tony Steen, Per och Lars Berg. Företaget är ett dykeriföretag inom anläggnings dykeri och sjöentreprenader. Vi har erfarenheter av arbetsmässiga entreprenader inom dykeribranschen sedan 1988. Inom Dykeriet finns sammanlagt elva anställda varav en arbetar på kontor och med beräkning, två arbetar med dykning och beräkning och åtta är sysselsatta med dykning.

Vi är professionella på undervattensarbeten och anläggningsdykeri. Vi vänder oss i huvudsak till företag och utför arbeten i Sverige och Norge.

Dykeriet är medlem i DIB, Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.

Dykeriet utför professionella dykeriarbeten.

Vi erbjuder bl.a:

 • Sjöentreprenader
 • Dykeriarbeten
 • Kraftstationsreparationer
 • Sjökabeförlläggning
 • Avlopps- och vattenledningsentreprenader
 • Bärgning
 • Bryggbyggnationer
 • Sjötransporter